Напрямки діяльності

  • підтримка національних підприємств-виробників та виходу їх на міжнародні ринки;
  • вирішення виробничо-логістичних питань для українських підприємств-виробників;
  • вирішення проблем виробників, експортерів, імпортерів та транспортно-логістичних організацій, пов`язаних з питаннями діяльності Ради;
  • обговорення та затвердження рішень та/або проєктів, спрямованих на створення більш конкурентоспроможних умов для вітчизняних виробників, експортерів та транспортно-логістичних підприємств;
  • розроблення консолідованої позиції Членів Ради щодо виробничо-логістичних питань та проблем виробників, експортерів, імпортерів та транспортно-логістичних організацій;
  • розроблення пропозицій, заходів і нормативно-правових проєктів та подання їх до законодавчих інституцій;
  • представництво інтересів Членів Ради перед інституціями ЄС та України, з метою розширення їх експортного потенціалу;
  • представництво інтересів Членів Ради в державних та інших органах та організаціях в Україні та за кордоном.